BBB

Waarom ben ik lid van de Boeren Burger Beweging.

Uit het verkiezingsprogramma: "De huidige politiek is niet in staat gebleken om een duurzame en meerjarige visie te maken op de ontwikkeling en het behoud van het platteland, met al zijn unieke kenmerken, tradities, levenswijze en cultuurlandschap. Ook het belang van de rol van boeren, tuinders, vissers en jagers wordt onvoldoende onderkend."

Iets waar ik al jaren aan werk. In eerste instantie binnen het CDA, waar ik actief lid van was. Veel mensen ben ik daar tegengekomen die hier ook oog voor hebben. Binnen het CDA worden die niet meer gehoord. Het CDA is is niet meer met haar eigen gedachtegoed bezig, maar misleid door de dwaalsporen van o.a. het World Economic Forum. Net als de VDD; D66 en ChristenUnie en anderen. Deze partijen zijn gekaapt door een beweging tegen de belangen van de Nederlanders. Tegen het volk in het algemeen. Het is een beweging van de vrijgestelde wereldelite tegen het volk. Of beter voor het handhaven en promoten van een nieuw feodaal wereldmodel. Al zien ze dat zelf niet zo.

Het is mijn overtuiging dat we (de mensheid) juist toe zijn aan het definitief afscheid nemen van feodaliteit. Links of rechts gaat er alleen over hoe de feodaliteit georganiseerd moet worden. Vanuit een diploma-elite (links) of vanuit een kapitaalselite (rechts). Dit terwijl door het veranderde communicatie- en kennislandschap (internet en AI) het volk geen elite meer nodig heeft, maar schreeuwt om goede publieke dienstverlening.

Wat er met Omtzigt gebeurde was voor mij de druppel die de emmer deed overlopen. En ik heb mijn CDA-lidmaatschap opgezegd. De integrale maatschappij van boeren, burgers en buitenlui bestaat bij de huidige CDA partij elite niet meer.

Het leven begint op de grond en niet tien hoog achter!

We Nederlanders (inclusief Vlamingen) leven in een uniek hoekje van de wereld in een platte stad met een groot oppervlak. Het Nederlandse taalgebied (inclusief Vlaanderen en een stukje Duitsland) zie ik als de grootste groene metropool ter wereld met 40 miljoen inwoners (nu al groter dan Tokio, ten onrechte de grootse metropool ter wereld genoemd). Met eigen veeteelt; akkerbouw; tuinbouw; fruitteelt; visserij. En met de wereldklasse industrie zoals bijvoorbeeld ASML.
Door geen langetermijnvisie te hebben voor deze unieke uitgangssituatie doen we onszelf tekort. Erger nog! We slopen onze eerste levensbehoefte (voedsel) uit dit mooi evenwichtige uitgangspunt. Terwijl we juist de uitdaging zouden moeten aangaan om het nog beter te maken.
Nu kan ik misschien een visie hebben. Maar daar gaat het niet om! Het gaat er om dat we (Nederlands sprekende in Europa) samen een visie hebben op ons eigen toekomst. En samen is niet alleen de elite. Samen is met iedereen en breed gedragen. Ik wil graag helpen om het denkproces daarover te stimuleren. Mijn anker is daarbij mijn analyse en onderzoekswerk. Op wereldschaal met The Free World People Association (FWPA).

Nederland staat misschien stil, maar de wereld verandert door. Ik maak me sterk (met de FWPA) voor een verandering van onderaf en ben tegen een veranderingen van bovenaf zoals bijvoorbeeld door het World Economic Forum wordt gedaan.

Ik ben kandidaat geweest voor Provinciale Staten-verkiezingen 2023 om mee te werken aan een van onder op duurzame toekomst voor Noord-Holland. Vooral om ze te steunen waar nodig. Ik zie de BBB als een breekijzer om de Dwaalelite van hun troon te stoten en de macht weer bij het volk te krijgen. Ik wilde van binnenuit helpen om het een succes te maken. Ik ben er veel mensen tegengekomen die goed opgeleid zijn en met een positieve en integrale (niet elitaire) visie op de maatschappij. Mij hebben ze daar niet bij nodig.

Momenteel is mijn privéleven dusdanig verandert (leeftijd, familie) dat ik geen ruimte meer heb om me actief in te zetten voor de Nederlandse politiek. Bovendien heb er met de komst van BBB vertrouwen in dat het gezond verstand weer terug komt in de Nederlandse politieke verhoudingen. En zolang ze niet de weg kwijt raken in Den Haag hebben ze mijn morele steun.