Het verloren land

Of moeten we zeggen, de verloren cultuur.

Toch, er is altijd nog hoop.

Commentary on Geopolitics and human development.

Milieu meer = Consuminder

Dit is de Nederlandstalige landingspagina van Everardo Boudi J M van Vlijmen.

Geboren in Nederland. Een land wat koersloos is geraakt, denk ik. Een land zonder richting. Vandaar "Het verloren land".

Ooit had was Nederland (VOC) het grootste bedrijf ter wereld. Ooit had Nederland het kapitaal om uit eigen vermogen vooruitgang te scheppen. Ooit had Nederland het kapitaal zich cultureel (Rembrandt en zo) te manifesteren. Door de illusie van de een maakbare toekomst zonder er hard voor te hoeven werken (door o.a. gasbaten veroorzaakt) is het Nederlandse volk volledig de weg kwijt geraakt. 80% van de zogenaamd hoog opgeleiden gelooft in sprookjes en houdt elkaar met sprookjes zoet (David Graeber, Bullshit Jobs). Het onderwijs herbrond te weinig waardoor ze van de nieuwe realiteiten afdwaalt en leerlingen opzadelt met sprookjes. Het volk ontbreekt het ondertussen aan leiding vanuit verantwoordelijkheidsgevoel voor de samenleving. Deze dwaling is alleen om te keren door het onderwijs en diploma systeem fundamenteel te hervormen. En beter onderwijs betekent het ontwikkelen van nieuwsgierigheid en nederigheid (volgens Dan Kahan[1]), niet het creëren van horige in sprookjes gelovende overheidsslaven. Er is gelukkig hoop in de vorm van bijvoorbeeld  beter onderwijs Nederland. Het proces van bewustwording is in ieder geval op gang gekomen. Als je denkt dat je het beter weet, kijk dan deze video eens.

Het proces van gebrek aan maatschappelijke verantwoordelijkheid, is in meer of mindere maten gaande in de hele olie aangedreven illusie machine van het westen onder leiding van 'Wall Street'. Boeing vliegtuigen vallen hierdoor inmiddels in "Master in Boeing Annihilation (voor het geval je niet tweet waar MBA voor staat)" stukken uit de lucht bijvoorbeeld. Mensen leven in een oliedomme sprookjeswereld die afbrokkelt. Ondertussen is de mensheid op zoek naar nieuwe verhalen om onszelf opnieuw mee te verankeren. Generatie Z is zoekende en ook dat is hoopgevend. De generaties voor generatie Z hebben geen andere keuze dan het beste proberen te maken van de ongelofelijk zooi die de Baby Boomers van de vrijheid onderbouwende maatschappij hebben gemaakt.

We zitten midden in het verval en herbron proces. Dit gaat nog decennia duren, denk ik. Onvermijdelijk via crises, hopelijk zonder te veel oorlog. Hierdoor is Nederland nu voor mij niet meer "the place to be". En tegen de tijd dat dit misschien weer wel zo is, ben ik er niet meer. Nederland zal er na de megapolitische evolutie, waar we volgens mij ook midden in zitten, heel anders uit zien. Met waarschijnlijk Eindhoven als bestuurlijk centrum en niet meer Den Haag. En dan voor niet alleen wat zich nu Nederland noemt, maar voor het Nederlandstalig gebied, inclusief Vlaanderen in de EU. Een mooi vooruitzicht. Ik ga hier echter niet op zitten wachten, daar ben ik te oud voor. Ik ga volledig mijn eigen weg en zet me niet meer in voor de dwaalpolitiek van nu. Ik ben daarom geen lid meer van een politieke partij en zal dat ook nooit meer zijn. De waan van de dag is niets meer voor mij.

Ik probeer wel bij te dragen aan het bouwen van fundamenten voor een betere toekomst na ons. Hieraan kan ik, de tijd die ik nog mag hebben, beter besteden dan wachten totdat het Nederlandse-taalgebied door heeft wat haar onvermijdelijke toekomst is. Mijn kunst is daarbij mijn laboratorium voor de nieuwe verlichting. Ik zal hoogtens hier en daar een zetje in de goede richting geven als de egelegenheid zich voordoet.

Verder zie ik twee (vervlochten) ontwikkelingen die plaatsvinden en maken dat Nederlands (en Frans, en Duits, en Italiaans) in de toekomst tot lokale tweede talen zullen worden:

Deze website is nog in het Nederlands, verder zal ik (om mee te gaan met de stroom van de opbloeiende nieuwe megapolische wereld) alleen nog in het Engels publiceren.

Voor mij persoonlijk geldt: Het is zinvoller aan de systeemfouten te werken dan in de illusie te leven dat de huidige Nederlandse politieke elite op korte termijn iets gaat veranderen. De elite is daarvoor denk ik verkeerd opgeleid. De elite loopt naar mijn mening voor 80% met waardeloze diploma's rond. Het is een Elite die denkt dat ze veel weten. Maar voor elk mens geldt dat het meer niet weet, dan dat het wel weet. Op de schaal van alwetendheid zijn we daardoor allemaal onwetend. En daarom past iedereen bescheidenheid, ook de Parasitaire dwaalelite! Men praat bijvoorbeeld zelfs nog in achterhaalde achttiende-eeuwse termen. (Links en Rechts zijn vindt ik achterhaald, we hebben, denk ik, te maken met Ganzen, Parasieten en Werkers).

Politiek is, denk ik, zinloos door vier systeemfouten in de huidige wereld (2024). De werled is blijven hangen in een feodaal wereldbeeld. De overheid is in dat werledbeeld de baas van de burger, niet de dienaar van het volk.  Gelukkig ontwikkeld de mensheid verder omdat dit de natuur van de mensheid als autonoom organisme is en zich niets van (neo-feodale) overheden aantrekt. Politiek is leven in de waan van de bestuurbaarheid van dit organisme. Politiek is een gevecht tussen machten, terwijl het volk maar een ding wil, goede publieke dienstverlening! Geen controlerende macht! Door deze natuur zijn zelfs de autoritairste regimes (gelukkig) uiteindelijk gedoemd ten onder te gaan. Macht is altijd tijdelijk, dus politiek ook. De mensheid is toe aan een volgende stap in haar evolutie. De stap naar echt humanisme. Ik wil daaraan mijn bijdrage leveren.

Mijn kern aandachtspunten zijn daarbij:

If you would like to help me with my mission, you can become a member of the Clocked Research team or of the Free World People Association.

Zoals het leven voor mij is in 2024:

Doorgaan met proberen een waardevol (voor de mensheid) leven te leiden. Met de volgende prioriteiten:

Mijn geloofsbelijdenis:

Andere links

I'm a LibreOffice team member

Ik chat alleen via Signal of RCS (van telecomproviders).
Ik verkoop mijn privacy namelijk niet in ruil zogenaamd (je betaald met je privacy) gratis diensten.

(RCS is het vernieuwde SMS)